Dịch vụ

Quy định về đặt trụ sở công ty

Quy định về đặt trụ sở công ty Quy định về đặt trụ sở công ty

Trụ sở chính doanh nghiệp: Điều 35 (Luật Doanh Nghiệp 2005) 1. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, ...

Quy định về góp vốn

Quy định về góp vốn Quy định về góp vốn

Theo Luật doanh nghiệp 2005: Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp 1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được ...

Quy định về vốn điều lệ của cty

Quy định về vốn điều lệ của cty Quy định về vốn điều lệ của cty

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề. Doanh nghiệp được tự đưa ra ...

Quy định về đại diện pháp luật của công ty

Quy định về đại diện pháp luật của công ty Quy định về đại diện pháp luật của công ty

Thế nào là người Đại diện Pháp Luật? Người đại diện theo pháp luật là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” – thể hiện trong Giấy đăng ký kinh doanh (thường là Giám đốc) được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ...

Quy định về đặt tên cho công ty

Quy định về đặt tên cho công ty Quy định về đặt tên cho công ty

Điều 31. Tên doanh nghiệp 1. Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: a) Loại hình doanh nghiệp; b) Tên riêng. 2. Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi ...

Các loại hình doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp Các loại hình doanh nghiệp

1. Doanh Nghiệp Tư Nhân Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất, cơ cấu gọn nhẹ nhất phù hợp nếu một mình bạn bỏ vốn kinh doanh trong thị trường nhỏ. Doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho khách hàng hơn các loại hình khác do quy định “chịu ...

Qui định khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Qui định khi thay đổi giấy phép kinh doanh Qui định khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Đổi tên công ty: Đây là nhu cầu của khá nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ để phù hợp hơn với chiến lược của công ty, đặc thù của thị trường và đặc biệt để khách hàng yêu mến hơn. Trước khi đổi tên, doanh nghiệp cần kiểm tra xem mình đặt tên công ty đúng ...

Điều cần biết sau khi thành lập công ty

Điều cần biết sau khi thành lập công ty Điều cần biết sau khi thành lập công ty

A. TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM SAU KHI CÓ GPKD: Kiểm tra nội dung Giấy Phép Kinh Doanh (GPKD), nếu chưa chính xác, doanh nghiệp (DN) có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) hiệu đính lại cho phù hợp với hồ sơ Đăng ký mà ...

Những điều cần biết trước khi thành lập 1 công ty

Những điều cần biết trước khi thành lập 1 công ty Những điều cần biết trước khi thành lập 1 công ty

A. CÁC YẾU TỐ CẦN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRƯỚC KHI THÀNH LẬP 1. Loại hình doanh nghiệp: Hiện tại Việt Nam có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất cho nên quý doanh nghiệp cũng dễ dàng lựa chọn được loại hình phù hợp: - Doanh nghiệp tư nhân: 1 cá nhân làm chủ - Công ty ...

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp này không được coi là một pháp nhân độc lập. Nói cách khác, doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp được xem là một. Do đó, doanh nghiệp tư nhân không được phép phát ...

Tư vấn thành lập Công ty hợp danh

Tư vấn thành lập Công ty hợp danh Tư vấn thành lập Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh), ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp ...

Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên

Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Với dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp và đội ngũ luật sư có kinh nghiệm, dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của chúng ...

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; ...

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong ...

Tư vấn thành lập công ty

Tư vấn thành lập công ty Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp bao gồm :Tư vấn thành lập công ty cổ phần - Tư vấn thành lập công ty hợp danh - Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn - Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Nội dung tư vấn thành lập doanh nghiệp ...

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện Thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Văn phòng đại diện phải mang tên của ...

Thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh Thành lập chi nhánh

Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp; Tên chi nhánh dự định thành lập. Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ "Chi nhánh" đối với đăng ký thành lập chi nhánh, cụm từ "Văn phòng đại diện" đối với đăng ...

Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế

Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế

Quý công ty đang cần lập báo cáo tài chính để quyết tóan thuế, vay vốn ngân hàng, báo cáo cho cấp trên, có thông tin phản ánh trung thực họat động kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý họat động kinh doanh. Quý công ty đã có nhân viên kế toán, hàng ...

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Với đội ngũ nhân sự là các luật sư uy tín, thạc sĩ kinh tế, kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề do Bộ tài chính cấp, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, kế toán, kiểm toán, tư vấn đầu tư, tư vấn tài ...