Để nâng cao chất lượng sản phẩm

Để nâng cao chất lượng sản phẩm

Liên tục trong những năm qua, Công ty CP than Hà Tu không ngừng đổi mới công nghệ khai thác, nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động, việc làm và đời sống cho công nhân. Với những thành tích đó, vừa qua, công ty đã được Chính phủ tặng cờ thi đua; Công đoàn Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Dù còn nhiều khó khăn, than Hà Tu luôn nỗ lực hoàn thành cao nhất kế hoạch được giao
Theo lãnh đạo Công ty CP Than Hà Tu, từ năm 2014 đến nay, công ty gặp nhiều khó khăn, như: thời tiết không thuận lợi, đặc biệt trận mưa lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2015 đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh; điều kiện sản xuất không thuận lợi do khai thác ngày càng xuống sâu, hệ số bóc đất đá lớn, cung độ vận chuyển tăng, khó khăn về diện đổ thải. Ngoài ra, công ty còn gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm, các chi phí phát sinh tăng do yếu tố khách quan, tỷ trọng lao động còn bất cập…

Để khắc phục khó khăn và bảo đảm phát triển bền vững, công ty đã chú trọng đổi mới quản lý, công nghệ sản xuất than tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua công tác nâng cao phẩm cấp than vỉa khai thác và chế biến sâu. Vì thế, phẩm cấp than của công ty đảm bảo theo đúng yêu cầu của tập đoàn và được thị trường đánh giá cao.

Đặc biệt, công ty đã tinh giản và nâng cao hiệu quả, giảm chi phí của bộ máy quản lý và lao động gián tiếp, cơ cấu lại lực lượng lao động phù hợp. Riêng năm 2015, công ty đã tinh giản lao động và bố trí lại các phòng ban từ 19 phòng giảm xuống còn 15 phòng và 1 trạm y tế; từ 18 công trường, phân xưởng xuống còn 15. Song song với đó, công ty cũng chú trọng đào tạo, tập huấn, nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, năng suất, chất lượng và hiệu quả, 70% công nhân trở lên thường xuyên được tập huấn…

Cùng với các biện pháp kỹ thuật thì các phong trào thi đua được xem là yếu tố góp phần giúp đơn vị tiếp tục phát triển trong khó khăn. Theo đó, ngoài việc thực hiện tốt các phong trào thi đua do địa phương và cấp trên phát động, ban giám đốc và công đoàn còn thường xuyên phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Kết quả, chỉ riêng năm 2015 đã có 28 sáng kiến, giải pháp được áp dụng hiệu quả trong sản xuất, như: Sáng kiến Bể rửa chi tiết máy dính mỡ; cải tạo hệ thống điện cho pa năng nhà sửa chữa điện, nhà gia công tiện; bếp luộc vòng bi; cải tạo hệ thống điện cho pa năng nhà sửa chữa điện, nhà gia công tiện; cải tiến bộ chuyển động đóng cắt tủ điện máy khoan xoay cầu… Bên cạnh đó, cán bộ, người lao động công ty đã nỗ lực thi đua hoàn thành công trình trọng điểm, góp phần đảm bảo an toàn, tiến độ sản xuất năm.

Nhờ đó, trong 2 năm 2014-2015, công ty đã vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận từ 5% trở lên so với cùng kỳ năm trước. 100% người lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định với mức trung bình năm 2015 là 7,9 triệu đồng, tăng 16,5% so với kế hoạch.

Với tinh thần ấy, trong quý I năm nay, công ty cũng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính đã đề ra. Cụ thể, đất đá bóc xúc hơn 4 triệu m3; than sản xuất 463. 956 tấn; doanh thu quý I đạt trên 538 tỷ đồng; thu nhập của người lao động bình quân ở mức trên 6,7 triệu đồng/người/tháng.

Hoàng Duân