Tag Archives: cạnh tranh

Báo không sợ sư tử

Báo không sợ sư tử Báo không sợ sư tử

Trong tự nhiên, hổ, báo, sư tử... luôn làm chủ những lãnh địa riêng. Nếu có kẻ lạ nào đó xâm nhập, chúng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lãnh địa, thậm chí hy sinh cả tính mạng - một cái giá rất đắt nhưng rất cao cả. Trong đời sống kinh doanh, thương trường ...

Giá trị tuyệt đối của chữ tín trong kinh doanh

Giá trị tuyệt đối của chữ tín trong kinh doanh Giá trị tuyệt đối của chữ tín trong kinh doanh

Tính cạnh tranh của một doanh nghiệp tùy thuộc vào lòng tin của khách hàng với sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp đó. Do vậy, để khẳng định tính cạnh tranh của mình, doanh nghiệp phải: (1) Ý thức được giá trị tuyệt đối của chữ tín trong kinh doanh ...