Tag Archives: Đại diện Pháp Luật

Quy định về đại diện pháp luật của công ty

Quy định về đại diện pháp luật của công ty Quy định về đại diện pháp luật của công ty

Thế nào là người Đại diện Pháp Luật? Người đại diện theo pháp luật là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” – thể hiện trong Giấy đăng ký kinh doanh (thường là Giám đốc) được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ...