Tag Archives: quản trị doanh nghiệp

Công thức cho nhân viên ngân hàng

Công thức cho nhân viên ngân hàng Công thức cho nhân viên ngân hàng

Một trong những thách thức lớn nhất đối với chuyên viên khách hàng tại bất cứ ngân hàng bán lẻ nào là tìm kiếm khách hàng. Có nhiều cách để tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Nhờ khách hàng cũ giới thiệu, đến tận nhà gõ cửa, gửi email, gọi điện thoại, tiếp cận tại ...