Tag Archives: tính cạnh tranh

Giá trị tuyệt đối của chữ tín trong kinh doanh

Giá trị tuyệt đối của chữ tín trong kinh doanh Giá trị tuyệt đối của chữ tín trong kinh doanh

Tính cạnh tranh của một doanh nghiệp tùy thuộc vào lòng tin của khách hàng với sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp đó. Do vậy, để khẳng định tính cạnh tranh của mình, doanh nghiệp phải: (1) Ý thức được giá trị tuyệt đối của chữ tín trong kinh doanh ...