Tag Archives: trầm cảm

Tiếng ồn tăng nguy cơ trầm cảm

Tiếng ồn tăng nguy cơ trầm cảm Tiếng ồn tăng nguy cơ trầm cảm

Nghiên cứu của các nhà khoa học Đức tại Trung tâm Dịch tễ học đô thị thuộc Bệnh viện ĐH Essen nêu khả năng tình trạng phơi nhiễm với tiếng ồn giao thông to và lâu dài có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm. Trong công trình được công bố trên tạp chí Environmental Health ...